เกี่ยวกับกรม

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

2492
19.04.66

 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10025400

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา