เกี่ยวกับกรม

ประกาศ/คำสั่ง อ.ก.พ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10031718

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา