ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

198
01.12.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8749620

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา