ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”

16433
20.03.60

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ :สถานการณ์และทางแก้

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ************************************

 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.         ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.         พิธีเปิด

                                    -     กล่าวรายงาน

 โดย  ดร. สัตยะพล สัจจเดชะ
 นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

-               กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย นายทศพล ทังสุบุตร

                                          อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

 

๑๓.๔๕ – ๑๕.๔๕ น.         การเสวนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐:สถานการณ์และทางแก้

โดย   ๑. พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ จิตต์สอาด  

 รองผู้กำกับ กองกำกับการ ๔

 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ 

                                            ๒. คุณสืบสิริ ทวีผล

                                                 ทนายความหุ้นส่วน

                                                 บริษัท ติลลีกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                                            ๓.  คุณอุมาศิริ ทาร่อน

 รองผู้อำนวยการทั่วไป

 สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา

        ๔. คุณณรัช ศรีหทัย

 หัวหน้าฝ่ายปราบปรามลิขสิทธิ์

 บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ปส์ จำกัด

 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.         ถาม-ตอบ

๑๖.๐๐ น.                      ปิดการสัมมนา

 

************************************ 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 164

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268255

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา