ข่าวอบรมสัมมนา

สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13

19129
23.12.59

      สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 13 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ipthailand.go.th  และส่ง e-mail มาที่ patentagent.dip@gmail.com  สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 หมายเหตุ : ผู้ร่วมอบรมต้องมีระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด (ภาคทฤษฏีไม่น้อยกว่า 66 ชั่วโมง เเละภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 103 ชั่วโมง )  เเละต้องมีคะเเนนสอบประเมินผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการอบรม เเละได้รับใบประกาศนียบัตร
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวมนัสนันท์ ภัครัฐนันท์ เเละนางสาวสุปราณี อะหะ โทรศัพท์ 0 2547 6040)
 
 Patent  13 1

 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 192

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268283

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา