ข่าวอบรมสัมมนา

รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19

24781
07.01.62

 

0211 18 19(2)

       

        สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/dAvSbM หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุปราณี อะหะ หรือ นายณัฐพล วัฒน์มณี โทรศัพท์ 0 2547 6040

        หมายเหตุ

         - ค่าลงทะเบียนท่านละ 85,000บาท 

         - เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งการชำระเงิน

         - สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาให้สิทธิในการเข้าอบรมกับผู้ที่กรอกใบสมัครและแนบเอกสารครบถ้วน และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเริ่มการอบรม

 

         - โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 18-19  ดาวน์โหลดเอกสาร

  - กำหนดการอบรมรุ่นตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 18-19 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10025509

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา