ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ "อุตสาหกรรมแฟชั่นและทรัพย์สินทางปัญญา (IP and Fashion Industry)"

2177
18.07.66

       

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10025526

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา