การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
  1. 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว กระตือรือร้น ให้ข้อมูลชัดเจน

    Invalid Input
  2. 2. ระบบการยืนยันตัวตนมีขั้นตอนที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

    Invalid Input
  3. 3. ความเห็นเพิ่มเติม
    Invalid Input
  4. Invalid Input

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9364740

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา