การระงับข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาท

72498
14.09.59

การระงับข้อพิพาทออนไลน์
สรุปขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สรุปขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ช่องทางการให้บริการ

 

 2

 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 185

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268276

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา