การระงับข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาท

71029
14.09.59

การระงับข้อพิพาทออนไลน์
สรุปขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สรุปขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ช่องทางการให้บริการ

 

 2

 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9899276

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา