ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ และปรับปรุงห้องประชุม เพื่อรองรับการประชุมทั้งที่หน่วยงานและทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

91
17.05.67

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 792

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10187573

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoW3c Css
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา