ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ และปรับปรุงห้องประชุม เพื่อรองรับการประชุมทั้งที่หน่วยงานและทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

100
28.06.67

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 191

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268282

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา