ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าผ้าไหมปักธงชัย ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย และน้อยหน่าปากช่องงเขาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

124
10.11.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8629896

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา