ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI เพื่อการส่งออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

132
15.02.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8889989

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา