ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

89
05.09.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9364736

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา