ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพลงและตัวแทนจัดเก็บลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีคัดเลือก

79
27.06.67

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 195

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268286

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา