การรับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent ) รุ่นที่ 12

5652
08.02.59

การรับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent ) รุ่นที่ 12

 สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent ) รุ่นที่ 12  สามารถ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งโทรสารมาที่ 02 547 4709 หรือ 02 547 4311 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4

 หลักฐานประกอบการสมัคร

           - รูปถ่ายขนาด 1 นื้ว จำนวน 1 รูป

           - สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

           - หนังสือรับรองจากต้นสังกัดให้เป็นผู้รับการอบรม

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8032550

กรมทรัพย์สินทางปัญญา