เสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีถุงสายรุ้ง

4305
17.03.59

เสวาเสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีถุงสายรุ้ง

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/PpRdfCKfNg

ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 หรือติตต่อสอบถามขัอมูลเพิ่ใเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-2017 ต่อ 520 ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลด กำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9731095

กรมทรัพย์สินทางปัญญา