ข่าวอบรมสัมมนา

สัมมนาเรื่อง Power of innovation พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่

7196
28.03.59

สัมมนาเรื่อง Power of innovation พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

เวลา 12.30-16.45 น. ณ ห้องกมมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 3240

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10267755

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา