สัมมนา เรื่อง บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2

736
11.11.58

สัมมนา เรื่อง บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองตอร์ด กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาว วนิดา ชุ่มวิจิตร โทร 02-547-4652 หรือทางอีเมล์ wanida.c@ipthailnad.go.th

ดาวน์โหลด กำหนดการสัมมนา

แบบตอบรับ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8048780

กรมทรัพย์สินทางปัญญา