สัมมนา เรื่อง บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

788
11.11.58

สัมมนา เรื่อง บุกตลาดอาเซียนและจีนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณภคพล พิงพิทยากุล 02-679-7500-2 หรือทางอีเมล์ tnsc.seminar@gmail.com

ดาวน์โหลด กำหนดการสัมมนา

                แบบตอบรับ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8048886

กรมทรัพย์สินทางปัญญา