ข่าวอบรมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0

7500
13.09.60

 
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรม ริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
 
 
Sch2
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาโดยลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ http://www.ipthailand.go.th/th/medtrend.html หรือส่งแบบตามรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่หมายเลขโทรสาร 02-547-4657 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพิมพ์ชนก ปานทอง โทรศัพท์ 02-547-6034
 
 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10025418

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา