อบรมหลักสูตร การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเบื้องต้น

2676
24.11.58

อบรมหลักสูตร การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเบื้องต้น และ การลืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ให้แก่บุคคลภายนอก ระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 - มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 13 ห้อง 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  02-547-4664

และ 02-547-4621-25 ต่อ 1308 

 

กำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8048777

กรมทรัพย์สินทางปัญญา