การขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้ผลการตรวจสอบการประดิษฐ์ของสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่นเพื่อประกอบการพิจารณา

8473
05.10.59

 

PPH
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด ดังต่อไปนี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ PPH กรุณาติดต่อได้ที่ นายสุริยันต์ วรรณเลิศ โทร. 02-547-4717 หรือ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคำขอ โทร. 02-547-4637

หรือ E-mail: patentoffice.pph@ipthailand.go.th

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9637937

กรมทรัพย์สินทางปัญญา