การร้องขอใช้ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการตรวจสอบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)

8865
05.10.59

ASPEC
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด ดังต่อไปนี้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ ASPEC กรุณาติดต่อได้ที่ นางสาวปพิชญา คิวเจริญวงศ์ โทร. 02-547-4714 หรือ นางสาวภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม โทร. 02-547-5011
หรือ E-mail: aspec@ipthailand .go.th
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9637901

กรมทรัพย์สินทางปัญญา