การร้องขอใช้ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการตรวจสอบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)

6766
05.10.59

ASPEC
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด ดังต่อไปนี้
 
Link to other participating ASEAN Member states 
 
ชื่อประเทศเว็บไซต์
Brunei Darussalamhttp://www.bruipo.com.bn/
Cambodiahttp://www.cambodiaip.gov.kh/
 http://www.mih.gov.kh/
Indonesiahttp://www.dgip.go.id/
Lao PDR http://www.aseanip.gov.org/
Malaysiahttp://www.myipo.gov.my/
The Philippines http://www.ipophil.gov.ph/
Singaporehttp://www.ipophil.gov.sg/
Viet Nam http://www.noip.gov.vn/
 
สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของโครงการ ASPEC กรุณาติดต่อได้ที่ นายถนอมศักดิ์ รัตนโพธิ์เศรษฐ
เบอรโทร 02-5474717 หรือ E-mail: thanomsak.r@ipthailand .go.th
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7893836

กรมทรัพย์สินทางปัญญา