การระงับข้อพิพาท

สรุปขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

9222
08.10.59

Untitled 2 Fianl

 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8890049

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา