ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดภาพเเผนที่เเสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (9) เเห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญยัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) 2559

2403
08.10.59

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 8065129

กรมทรัพย์สินทางปัญญา