กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในกรณีที่มีความจำเป็นต้องนำเครื่องหมายการค้าไปใช้อย่างเร่งด่วน

6689
28.12.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9899257

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา