กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลองครบรอบ 30 ปี เปิดตัวบริการจดสิทธิบัตร Fast Track สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

437
03.05.65

Webside1(3)

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

วีดิโอ/สื่อมัลติมีเดีย

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9637991

กรมทรัพย์สินทางปัญญา