ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรม “ยกระดับสินค้าชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสการค้าอย่างยั่งยืน”

68
16.01.66

G

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8749628

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา