ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกําลัง สิงคโปร์ รุกหน้า หนุน SMEs ไทยใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค้าเพิ่มให้สินค้าและบริการ

1386
12.10.65

Web223

DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8629457

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา