พาณิชย์ ดันของดีแดนอีสาน “ผ้าไหมสาเกต - สับปะรดศรีเชียงใหม่” ตีตรา GI ไทย เดินหน้าควบคุม มาตรฐานสินค้า ป้อนโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์

327
27.04.65

Webside 01(1)

DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9638004

กรมทรัพย์สินทางปัญญา