ข่าวประชาสัมพันธ์

สินิตย์ เลิศไกร ประกาศขึ้นทะเบียน GI “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา” สร้างรายได้แก่ชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้

465
08.02.66

Bw 50000000

DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8890037

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา