ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พ.ศ. 2566

1642
08.09.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 153

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268244

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา