ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พ.ศ. 2566

327
08.09.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9364616

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา