ข่าวประชาสัมพันธ์

“มังคุดทิพย์พังงา” สินค้า GI รายการใหม่จังหวัดพังงา พืชเศรษฐกิจสำคัญประจำจังหวัด รสชาติหวานอมเปรี้ยว เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งไทยและต่างชาติ

847
26.10.66

Untitled 1

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9554202

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา