ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)

2101
27.10.63

           ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการสัมมนาฯ  ดังนี้

 
1. การสัมมนาเชิงลึก เรื่อง การใช้บริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาดริด 
          เป็นการนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับเครื่องมือออนไลน์ เช่น Madrid Monitor ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และ Madrid Portfolio Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในระบบมาดริด ตลอดจนข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือดังกล่าว
 
2. การสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าและขั้นตอนการปฏิเสธของสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐฯ 
          เป็นการนำเสนอขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ และมูลเหตุที่พบบ่อย ตลอดจนให้คำแนะนำในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ สำหรับทั้งคำขอใหม่และคำขอรับความคุ้มครองเพิ่มเติม
 
3. การสัมมนา เรื่อง ทุกประเด็นเกี่ยวกับระบบมาดริดที่คุณอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม 
          เป็นการสัมมนาเชิงโต้ตอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อคำถามเกี่ยวกับระบบมาดริดก่อนการสัมมนาฯ และ WIPO จะรวบรวมคำถามทั้งหมดเพื่อใช้ตอบคำถามในการสัมมนาดังกล่าว
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการสัมมนาออนไลน์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/
 

DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7904746

กรมทรัพย์สินทางปัญญา