ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อยื่นขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ จำนวน 2 คำขอ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

28
15.03.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8888527

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา