การร้องขอใช้ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการตรวจสอบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC)

13540
05.10.59

ASPEC
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด ดังต่อไปนี้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ ASPEC กรุณาติดต่อได้ที่ นางสาวปพิชญา คิวเจริญวงศ์ โทร. 02-547-4714 หรือ นางสาวภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม โทร. 02-547-5011
หรือ E-mail: aspec@ipthailand .go.th
 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10031743

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา