ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอขยายระยะเวลาและการดำเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความดูแลของกรทรัพย์สินทางปัญญา กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาขัดข้อง

11277
25.08.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8458939

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา