ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการขอรับสิทธิบัตร / 1คำขอ

40791
07.10.59

 

กรณียื่นแบบชื่อผลิตภัณฑ์ตัวแทนรูปแสดงแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
บุคคลธรรมดารถเพื่อการเกษตร ภาพถ่ายPdf Icon
บุคคลธรรมดา กระเป๋า ภาพเขียนPdf Icon
บุคคลธรรมดา ลวดลายผ้ามีตัวแทนภาพเขียน Pdf Icon
นิติบุคคลรถยนต์ ภาพถ่ายPdf Icon
นิติบุคคลแก้วมีตัวแทนภาพถ่ายPdf Icon
นิติบุคคลเตียง ภาพเขียนPdf Icon
มหาวิทยาลัยที่นี่งมีตัวแทนภาพถ่ายPdf Icon
มหาวิทยาลัยเก้าอี้ ภาพเขียน Pdf Icon
มหาวิทยาลัยชุดหุ่นจำลองการทอผ้าไหม 
ภาพถ่าย
Pdf Icon 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9730917

กรมทรัพย์สินทางปัญญา