หนังสือประกาศโฆษณา

26380
15.02.60

 

 

หนังสือประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
(THAI OFFICIAL GAZETTE, UNEXAMINED)
 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention)
 
2565
 
2564

 

2563

 

2562

 

2561

 

2560

 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)

2564

 

2563

 

2562

 

2561

 

2560

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9731159

กรมทรัพย์สินทางปัญญา