โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)

8156
05.05.65

 

Info Target Patent Fast TrackQR

 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ลำดับรายการ
1ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)
2แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการ (กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา จำนวนรวมไม่เกิน 4 หน้า A4 และยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing)
3รายละเอียดโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)
4ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track)
5วิธีการยื่นคำขอเข้าโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track) ผ่านระบบ e-Filing

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4710

 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9382212

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา