โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track)

12197
05.05.65

 

Info TargetPatenFastTrack

 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ลำดับรายการ
1ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 
2แบบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track) (ฉบับปรับปรุง)
3รายละเอียดโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
4รายละเอียดโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
5ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track)
6วิธีการยื่นคำขอเข้าโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า (Target Patent Fast-Track) ผ่านระบบ e-Filing

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4710

 

 

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10040074

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา