เกี่ยวกับเรา

การขับเคลื่อนนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และเครื่องหมายการค้า สู่ประเทศไทย 4.0

10618
30.06.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10040003

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา