แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
 2. เพศ


  Invalid Input
 3. สถานภาพ
  Invalid Input
 4. อายุ


  Invalid Input
 5. ส่วนที่ 2 แบบประเมินการใช้งาน
 6. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ

  Invalid Input
 7. มีความง่ายและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการอย่างรวดเร็ว

  Invalid Input
 8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ระดับใด

  Invalid Input
 9. ส่วนที่ 3 ข้อมูลเสนอแนะ
 10. ข้อเสนอแนะ
  Invalid Input
 11. อีเมล์*
  Please let us know your email address.
 12. Invalid Input

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9739285

กรมทรัพย์สินทางปัญญา