ค่าธรรมเนียม-สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

17078
23.09.59

 

ลำดับค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียม
1คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์500
2คำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์500
3คำอุธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน500
4คำขอแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์200
5คำขอเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์200
6คำขออื่นๆ 200

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9637907

กรมทรัพย์สินทางปัญญา