ภาพรวมแบบผังภูมิของวงจรรวม

ค่าธรรมเนียม-แบบผังภูมิของวงจรรวม

12171
29.09.59

 

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1 การยื่นคำขอแบบผังผังภูมิของวงจรรวม  1,000 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและออกหนังสือสำคัญ  500 บาท
3 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม  50 บาท

 

 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10040057

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา