ค่าธรรมเนียม-แบบผังภูมิของวงจรรวม

7822
29.09.59

 

ลำดับรายการค่าธรรมเนียม
1การยื่นคำขอแบบผังผังภูมิของวงจรรวม 1,000 บาท
2ค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาและออกหนังสือสำคัญ 500 บาท
3ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท
   

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9744370

กรมทรัพย์สินทางปัญญา