การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา (กรมศุลกากร)
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และ คู่มือการกรอก
ผลการปราบปราม
ประชาสัมพันธ์
ตัวแทนผู้เสียหาย
กฎหมาย
สถิติการปราบปราม
เอกสารเผยแพร่
ช่องทางการให้บริการ
PATENT
ความรู้ด้านสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ได้วางแนวทางการให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานกับกระทรวงให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เพราะที่ทำการกระทรวงจะรวมเอาหน่วยงานสำคัญๆ มาไว้รวมกันหมด เพื่อบริการแบบครบวงจรให้กับประชาชน พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะอำนวยความสะดวกการติดต่องานทุกอย่าง

PATENT Service

 • ประกาศโฆษณาแบบผังภูมิฯ
 • การจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT)
 • Patent Agent ตัวแทนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

   facebook  instagram  youtube  twitter

  สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 144

  สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268235

  ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
   
   
   
   

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา