การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

56299
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการตรวจสอบพื้นที่น่าสงสัยว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
2
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการจับกุมร้านค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
3แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ด้านการรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)Pdf IconDoc Icon 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 129

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10268220

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา