การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

55615
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการตรวจสอบพื้นที่น่าสงสัยว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
2
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการจับกุมร้านค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
3แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ด้านการรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)Pdf IconDoc Icon 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10039827

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา