การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดนำเข้าส่งออก

13455
03.10.59

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 81

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10122977

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoW3c Css
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา