ศูนย์ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ปฏิบัติงานเพื่อประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5402
28.03.63

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8458806

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา