สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT

42880
21.09.59

Flyer PCT1 2(1)

 

 
การยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ  (PCT International Phase)
 
 
การยื่นคำขอสิทธิบัตรไทยผ่านระบบ PCT (PCT National Phase)
 
 
 
 
 
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9206608

กรมทรัพย์สินทางปัญญา